Cookieverklaring van Apotheek Online

 

1. Welke partijen zijn er?

 

In deze Cookie Statement (“Cookieverklaring”) wordt verstaan onder:

 

‘Apotheek-Online': Apotheek Nauwelaerts bvba met zetel te Heirbergstraat 17, 2222 Itegem, ingeschreven onder het ondernemingsnummer (BTW-BE) 0476.464.691.

'Koper': iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met Apotheek-online in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

‘Medische producten’: Voorschriftvrije geneesmiddelen en parafarmaceutische producten. Het voorwerp van een of meerdere koopovereenkomsten.

 

2. Wat zijn cookies?

 

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites op je lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: zo heb je technische cookies (bijvoorbeeld bij taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die je gedrag op de website gaan volgen en bijhouden, om je op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).

 

De Belgische Wet betreffende de elektronische communicatie (omzetting Wet Telecom) bevat enkele bepalingen rond cookies, en het gebruik ervan op websites. De Belgische implementatie is afgeleid van de Europese e-Privacy richtlijn, wat impliceert dat het cookiegebruik en de cookiewetgeving in elk Europees land anders wordt geregeld. Apotheek-online is een Belgische onderneming. Onder titel “7. Ik kom niet uit België. Is er voor mijn land een andere vorm van toestemming vereist?” krijg je een overzicht van hoe elk Europees land de cookiewetgeving implementeert.

3. Welk nut hebben deze cookies?

Apotheek-online wil je zo goed mogelijk informeren over deze nieuwe wetgeving, en over welke cookies zij gebruikt. Cookies helpen Apotheek-online om je bezoek aan de website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, et cetera), en om je meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen.

Wij gebruiken cookies om jouw bezoek op onze website te verbeteren. De cookies die wij gebruiken zijn veilig. De informatie die we verzamelen met behulp van cookies helpt ons om eventuele fouten te identificeren of om je specifieke diensten te laten zien waarvan wij denken dat ze voor jou van belang kunnen zijn. Het is mogelijk dat wij informatie opslaan die direct aan jou gerelateerd is. We gebruiken deze gegevens enkel voor de uitvoering van de overeenkomst.

4. Welke zekerheid heb ik als bezoeker?

Apotheek-online behaalde het juridische kwaliteitslabel ‘mylabel’, na een uitvoerige juridische en technische scan van haar website door de juristen van DeJuristen. Dit label garandeert aan de bezoeker 100% juridische zekerheid.

Je kan het resultaat van dit onderzoek online bekijken via deze link: