Disclaimer van Apotheek Online

In deze Proclaimer (of ‘Disclaimer’) wordt verstaan onder:

‘Apotheek-Online': Apotheek Nauwelaerts bvba met zetel te Heirbergstraat 17, 2222 Itegem, ingeschreven onder het ondernemingsnummer (BTW-BE) 0476.464.691.

'Koper': iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met Apotheek-online in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

‘Medische producten’: Voorschriftvrije geneesmiddelen en parafarmaceutische producten. Het voorwerp van een of meerdere koopovereenkomsten.

 

1. Wat is een proclaimer?

 

Apotheek-online vindt correcte informatie erg belangrijk. Zo hebben we bij Apotheek-online geen ‘disclaimer’, maar wel een ‘proclaimer’. Het verschil? We verstoppen ons niet achter juridisch jargon. We willen daarentegen wel zorg dragen voor een volledige en onberispelijke online ervaring.

 

2. Wat mag ik verwachten van de Apotheek-online website?

 

Je mag dan ook verwachten van Apotheek-online dat de beschikbare informatie (teksten, beelden, promoties, medische producten, documenten, links, code) en functies actueel en betrouwbaar zijn. Vanzelfsprekend dienen de documenten als algemene informatie. Hoewel Apotheek-online alles in het werkt stelt om de juistheid van de website te verzekeren, en hiervoor alle mogelijke inspanningen levert, kan er nooit aansprakelijkheid of een resultaatsverbintenis worden afgeleid uit foutieve of onvolledige informatie.

 

3. Ik heb een fout of onvolledigheid in de website opgemerkt!

 

Apotheek-online zal, na een eventuele melding van incorrecte gegevens, binnen de 15 werkdagen passende wijzigingen of correcties aanbrengen, of het geheel of een gedeelte van de informatie verwijderen. De Gebruiker die de foutieve gegevens aan het licht bracht, krijgt hiervan melding.

 

Heb je zelf foutieve of onvolledige gegevens gezien? Mail naar  info@apotheek-online.be. We waarderen jouw hulp!

 

4. Rust er intellectuele eigendom op de website, teksten, beelden, documenten en/of code?

 

 

Op alle aangeboden informatie, in welke vorm dan ook (tekst, beelden, merknamen, logo’s, promoties, medische producten, code, documenten zoals PDF, WORD, en andere) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder de voorafgaande en schriftelijke (dit kan ook digitaal) toestemming van Apotheek-online. Ook andere intellectuele eigendomsrechten kunnen van toepassing zijn.

 

5. Kan ik het Apotheek-online-logo gebruiken?

Onder intellectuele eigendomsrechten worden tevens verstaan merkrechten zoals Benelux- en Europese depots,  tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

 

Je kan niet zomaar het logo of de naam van Apotheek-online gebruiken. Wil je (schriftelijke) toestemming bekomen, dan dien je contact met ons op te nemen (zie titel 1).

 

6. Wat met links naar andere sites in de Apotheek-online website?

 

URL’s (of links) die worden opgenomen in de website of andere elektronische communicatieportalen, welke niet onder feitelijke controle staan van Apotheek-online, zijn geheel op eigen verantwoordelijk aan te klikken en te bezoeken door de Gebruiker.

 

7. Vertrouwelijk karakter + toepasselijk recht

 

Zoals gestipuleerd in onze algemene voorwaarden zal elke communicatie met ons als vertrouwelijk worden behandeld. Het Belgisch recht is van toepassing.